Chuẩn bị năm học mới 2015-2015

Hòa chung trong không khi kỷ niện các ngày lễ lớn trong năm: 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN, tại thủ đô HN tổ chức lế diễu binh diều hành…. Tổ chức…