khai giảng lớp công nghệ tt ba bể

Tháng Tám 31, 2015 2:24 chiều

Ngày 31 tháng 8 năm 2015 tổ hức tập huấn cntt, do đk trình độ cntt có hạn nên bản thân chưa đáp ứng được yêu cầu của nội dung lớp tập huấn: mạng không vào được, vào được nhưng rất chậm.

đây là một vài hình ảnh mà chung tôi vừa sưu tầm được.

 

Hình ảnh này chỉ mang tính minh họa cho hoạt động tham gia các hội thi của cấp trên tổ chức